تحلیل EurUsd مورخ ۲۰۱۷۰۱۰۴ ساعت ۱۲:۱۰

بنام خدا و با سلام

در چارت یورو دلار کماکان منتظر ادامه روند صعودی هستیم که از کف ۱٫۰۳۵ روز گذشته آغاز شده و تارگتهای ارایه شده قبلی را برای این صعود متصور هستیم. شایان ذکر است در تمامی این تارگتها امکان ریورز هم وجود دارد و بنابراین شکست این مقاومتها برای ادامه روند صعودی باید بدقت بررسی شود

چنانچه طبق سیگنال روز قبل در پوزیشن خرید هستید ، پوزیشن را حفظ کنید و درغیر این صورت در این محدوده وارد پوزیشن نشوید.

موفق باشید

تحلیل GbpUsd مورخ ۲۰۱۷۰۱۰۴ ساعت ۱۱:۴۴

بنام خدا و با سلام

 

در حال حاضر منطقه بین ۱٫۲۲ تا ۱٫۲۳ منطقه ترید ممنوع یا No Trade Zone هست

منتظر برخورد قیمت با سقف یا کف این محدوده NTZ هستیم

در صورت رسیدن به خط بحرانی ۱٫۲۲  و یا ۱٫۲۳ بررسی میکنیم تا در صورت بازگشت و یا شکست خط ، قیمت تا چه محدوده ای پیشروی خواهد کرد

موفق باشید