بایگانی دسته: ریاضی دبستان

آموزش ریاضی ششم دبستان

آموزش ریاضی ششم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : الگوهای عددی : بخش پذیری ، اعداد صحیح کسرها : چهار عمل اصلی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پنجم دبستان

  آموزش ریاضی پنجم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : عددنویسی و الگوها ، اعداد مرکب و معرفی میلیارد کسر : کسرهای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی چهارم دبستان

آموزش ریاضی چهارم دبستان  آموزش پایه ریاضی چهارم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : اعداد و الگوها و معرفی میلیون کسر : جمع و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی سوم دبستان

آموزش پایه ریاضی سوم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : الگوها اعداد چهار رقمی اعداد کسری ضرب و تقسیم محیط و مساحت جمع و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی دوم دبستان

ریاضی دوم دبستان آموزش پایه ریاضی دوم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کودکان تطبیقی ، استثنایی ، دوزبانه ، دانش آموزان عادی و  … سرفصل موارد تدریس : عدد و رقم جمع و تفریق دورقمی اشکال هندسی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی اول دبستان

  آموزش پایه ریاضی اول دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کودکان تطبیقی ، استثنایی ، دوزبانه و …

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید: