بایگانی دسته: دوره اول متوسطه

آموزش ریاضی پایه نهم تکمیلی استعدادهای درخشان

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : مجموعه ها گروه مجازی مجموعه های برابر و زیرمجموعه نمایش مجموعه ها با نمادهای ریاضی اجتماع، اشتراک و تفاضل بی شمارش مجموعه و احتمال عددهای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : مجموعه ها درس اوّل: معرفی مجموعه درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها درس چهارم: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : اعداد صحیح و گویا : چهار عمل اصلی اعداد اول چندضلعی ها جبر و معادله بردار و مختصات : جمع بردارها ، ضرب عدد در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : منطق و راهبردهای حل مساله اعداد صحیح : چهار عمل اصلی و اعداد علامت دار جبر و معادله : الگوها ، عبارات جبری ، مقدارعددی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید: