بایگانی نویسنده: admin

آموزش ریاضی پایه نهم تکمیلی استعدادهای درخشان

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : مجموعه ها گروه مجازی مجموعه های برابر و زیرمجموعه نمایش مجموعه ها با نمادهای ریاضی اجتماع، اشتراک و تفاضل بی شمارش مجموعه و احتمال عددهای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : مجموعه ها درس اوّل: معرفی مجموعه درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها درس چهارم: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : اعداد صحیح و گویا : چهار عمل اصلی اعداد اول چندضلعی ها جبر و معادله بردار و مختصات : جمع بردارها ، ضرب عدد در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

  بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان سرفصل موارد تدریس : منطق و راهبردهای حل مساله اعداد صحیح : چهار عمل اصلی و اعداد علامت دار جبر و معادله : الگوها ، عبارات جبری ، مقدارعددی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دوره اول متوسطه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی ششم دبستان

آموزش ریاضی ششم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : الگوهای عددی : بخش پذیری ، اعداد صحیح کسرها : چهار عمل اصلی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی پنجم دبستان

  آموزش ریاضی پنجم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : عددنویسی و الگوها ، اعداد مرکب و معرفی میلیارد کسر : کسرهای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی چهارم دبستان

آموزش ریاضی چهارم دبستان  آموزش پایه ریاضی چهارم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : اعداد و الگوها و معرفی میلیون کسر : جمع و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی سوم دبستان

آموزش پایه ریاضی سوم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کلیه دانش آموزان ( عادی و استثنایی و تطبیقی ) سرفصل موارد تدریس : الگوها اعداد چهار رقمی اعداد کسری ضرب و تقسیم محیط و مساحت جمع و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی دوم دبستان

ریاضی دوم دبستان آموزش پایه ریاضی دوم دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کودکان تطبیقی ، استثنایی ، دوزبانه ، دانش آموزان عادی و  … سرفصل موارد تدریس : عدد و رقم جمع و تفریق دورقمی اشکال هندسی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش ریاضی اول دبستان

  آموزش پایه ریاضی اول دبستان بصورت تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی ویژه کودکان تطبیقی ، استثنایی ، دوزبانه و …

منتشرشده در ریاضی دبستان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شروعی دوباره

به نام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد    

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: