سیگنال EURUSD مورخ ۲۰۱۷۰۱۰۶

بنام خدا و با سلام

 

با توجه به شرایط فعلی چارت و مقاومت های چهارساعته قدرتمند در این محدوده ، چنانچه در پوزیشن خرید از سیگنال قبلی بودید ، ضمن بستم کلیه آنها در بالای تارگت دوم ( تقریبا +۲۳۰  پیپ ) ، وارد پوزیشن فروش بشوید :

 

Sell instant order @1.0600

SL @1.0650

tp1 @1.0500

tp2 @1.0420

موفق باشید