سیگنال EURUSD مورخ ۲۰۱۷۰۱۰۳

به نام خدا ، با سلام

موقعیت مناسب برای ورود به خرید در چارت EURUSD

دو اردر هریک با ۵۰درصد از حجم مجاز ترید در نظر داشته باشید . اردر اول فعال شده است

Buy Instant order @1.0376  with -50 pips SL

Buy Limit pending order @1.0310 with -50 pips SL

tp 1 : @1.0453    –   tp 2 : @1.0550   –   tp 3 : @1.0643

با توجه به مقوله مدیریت سرمایه اکانت خود از تیک های فوق استفاده نمایید

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان